Ekonomi

Riksbankledamöternas boräntor

Jämför din egen boränta med riksbankledamöternas.

Två av de sex ledamöterna i direktionen är skuldfria. Men övriga fyra har samtliga olika former av lån och Di.se har undersökt vilken ränta de har.

Det visar sig att vice riksbankchef Per Jansson nyligen har bundit sina tidigare rörliga lån och då fått en ränta på 2,81 procent hos Nordea. Avtalet löper över 4 år och gäller 2 bolån om totalt 1,1 miljoner kronor. Han har även ett personallån på 1,7 miljoner kronor med en ränta på 1 procent tack vare en ränterabatt. Vice riksbankschef Karolina Ekholm har 3 lån varav 2 med bunden ränta. De bundna lånen omfattar totalt 850 000 kronor och har en ränta på 3,6 respektive 3,99 procent. Det rörliga lånet är på 1,1 miljoner kronor. Även Kerstin af Jochnick har ett lån med rörlig ränta, detta på 850 000 kronor. Uppgifterna om Barbro Wickman-Parak är äldre, hon hade 2011 ett lån på 236.000 kronor som till hälften var rörligt och till hälften bundet. 

Stefan Ingves och Lars E O Svensson är som sagt skuldfria.

Källa: Di.se/artiklar/2013/4/23/riksbankschefen-binder-borantan