Ekonomi

Riksbanken vill snabba på processen med amorteringskrav

Riksbanken vill tidigarelägga bankkrav och få amorteringskravet på plats snarast.

Det bruttosoliditetskrav för banker som var tänkt att införas 2018 bör införas redan två år tidigare, och amorteringskravet som det beslutats om bör införas snarast. Så låter det i Riksbankens senaste rapport, där hushållens skuldsättning ses som en störning och en riskfylld utveckling för svensk ekonomi.

"Det finansiella systemet bedöms i nuläget fungera väl. Men sårbarheter i systemets struktur gör det känsligt för störningar. De faktorer som i dag kan medföra störningar är det höga risktagandet på de globala finansmarknaderna och den höga och stigande skuldsättningen hos de svenska hushållen. Riksbanken anser att åtgärder behövs för att stärka bankernas motståndskraft och dämpa riskerna med skuldsättningen," skriver Riksbanken.

Några förslag på datum för amorteringskravet framkommer inte. Däremot används termen "utan dröjsmål", vilket påvisar att de vill ha kravet på plats så skyndsamt som möjligt. 

"Utöver det kommer det krävas att ytterligare åtgärder vidtas inom flera politik­områden för att minska riskerna. Dessa åtgärder kommer att behöva införas gradvis och under en längre tid."