Ekonomi

Riksbanken sänker räntan 2012

Statistik från Riksbanken.

Statistik från Riksbanken.

Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter.

Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter och stannar förmodligen på 1,50 procent en bit in på 2013. Anledningen uppges vara den ekonomiska oron i världen till följd av finanspolitiska åtstramningar och stramare kreditgivning, detta påverkar i sin tur Sveriges exportmöjligheter och således landets tillväxt. Inbromsningen har varit kraftigare än väntat men bör upphöra då statsskulderna i euroområdet minskar.

Riksbanken skriver samtidigt att de förväntar sig att detta vänt till år 2013 och att vi vid det laget växer i normal takt igen. Reporäntan kommer då gradvis höjas i och med att inflationstrycket ökar igen.

Sänkningen går helt i hand med de spekulationer som förekommit innan Riksbanken gick ut med sitt besked nu på morgonen. 13 av 18 ränteanalytiker gissade på en sänkning på 0,25 procentenheter. Endast 5 av dem räknade med oförändrad ränta.

Frågan är hur sänkningen kommer påverka bankernas beslut kring boräntan? Den senaste tiden har glappet mellan styrräntan och boräntan ökat.