Ekonomi

Riksbanken behåller reporäntan negativ

Prognos för reporäntan. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2016 inom parentes.

Prognos för reporäntan. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2016 inom parentes. Källa: Riksbanken.

Reporäntan är oförändrad men kan komma att sänkas framöver.

Trots stärkt konjunktur lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Även räntebanan blir kvar på samma nivå som tidigare. Beslutet motiveras med att den politiska osäkerheten i omvärlden ökat, och för att säkerställa att man kommer att uppfylla inflationsmålet på 2 procent krävs det en fortsatt expansiv penningpolitik.

Riksbanken kommenterar även situationen med att man har förståelse för hur ränteläget påverkar hushållens skulder, men att det trots detta är mer troligt att reporäntan sänks den närmaste tiden än att den höjs.

- Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget för samtidigt med sig risker, exempelvis kopplande till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. 

En sådan riktad åtgärd skulle exempelvis kunna vara det skuldkvotstak politikerna talat om tidigare.