Ekonomi

Riksbankchefen förordar amorteringskrav

Flera ekonomiska experter tror att det fattas beslut om amorteringskrav i november, riksbankchefen är en av de som håller tummarna.

Skuldsättningstakten måste minska, och enligt riksbankchef Stefan Ingves är amorteringskrav en bra lösning på det problemet. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver han att direktionen oroar sig över hushållens skuldsättning och att den oron, i samband med att de sänkt reporäntan, ökat.

Stefan Ingves förklarar att de var tvungna att sänka reporäntan för att framöver kunna nå inflationsmålet eftersom företagen inte klarar av att höja priserna då konkurrensen är stor och hushållen försiktiga. Men att detta i sin tur förväntas påverka skuldsättningen negativt, och ett amorteringskrav skulle kunna dämpa den negativa utvecklingen som väntas.

Udrag ur artikeln: "Hushållens bolån ökar för närvarande med 6 procent i årstakt – vilket är mer än dubbelt så snabbt som BNP och nästan dubbelt så snabbt som hushållens disponibla inkomster. Samtidigt har bostadspriserna fortsatt att öka. Det finns ett tydligt mönster genom historien att finansiella kriser ofta föregåtts av hög skuldsättning och snabb tillväxt i krediter och fastighetspriser."

Han kallar amorteringskrav för "ett bra steg på vägen", och menar på att det kan anses negativt bland hushållen men att stigande räntor skulle vara ett betydligt större hot mot deras ekonomi.

Huruvida det blir ett amorteringskrav framöver får vi reda på i november då finanspolitiska stabilitetsrådet sammanträder. De flesta experterna tror att amorteringskravet är det vapen som ligger närmast till hands mot skuldsättningen.