Ekonomi

Reporäntan sänks 18 mars 2015

Idag sänktes den redan negativa reporäntan ytterligare en gång.

Riksbanken har återigen beslutat sig för att sänka reporäntan eftersom de sett att föregående sänkning till -0,1 procent gav effekt.

- Riksbankens expansiva penningpolitik har haft en positiv effekt på svensk ekonomi. BNP-tillväxten är relativt god, arbetsmarknaden stärks gradvis och det finns tecken på att inflationen har bottnat, även om den fortfarande är låg, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Sänkningen var väntad, men blev marginellt kraftigare än vad många experter spådde innan, och slutade på -0,25 procent. Där förväntas den nu ligga kvar till åtminstone andra halvåret 2016, för att därefter stiga något långsammare än prognosen angav i februari. 

- Reporäntesänkningen och Riksbankens köp av statsobligationer sänker det allmänna ränteläget och bidrar på så sätt till att efterfrågan i ekonomin, och därmed inflationstrycket, stiger, skriver Riksbanken.

Riksbanken köper också statsobligationer för 30 miljarder kronor.