Ekonomi

Reporäntan oförändrad på 1%

Reporäntan oförändrad på 1%

Räntebanan justeras ned men reporäntan blir kvar på 1 procent enligt dagens rapport från Riksbanken.

Trots att en del kritik riktats mot att behålla reporäntan på 1 procent har Riksbanken idag meddelat att så blir fallet, däremot justerar de ner räntebanan. Reporäntan förväntas inte höjas igen förrän i slutet av nästa år och höjningen är då beräknad att landa på 1,15 procent istället för tidigare prognos på 1,25 procent. På bilden ovan kan ni se Riksbankens prognos på förväntad räntebana.

"För att stödja konjunkturuppgången och bidra till att inflationen stiger mot 2 procent behöver reporäntan vara fortsatt låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1 procent. Reporäntan behöver vara kvar på denna låga nivå tills dess att konjunkturen är starkare och inflationen stiger."

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Martin Flodén reservade sig bägge mot beslutet och förordade en reporänta på 0,75 procent som ett bättre alternativ för svensk ekonomi.