Ekonomi

Reporäntan kvar på 1%

Reporäntebanan justeras ner och reporäntan blir kvar oförändrad på en procent meddelar Riksbanken idag. Räntan förväntas inte höjas igen förrän under andra halvan av 2014, vilket är ett år senare än vad som sagts tidigare. 

Riksbanken skriver samtidigt att tillväxtutsikterna ljusnar och att flera stora ekonomier är på god väg mot att återhämta sig. Men för att nå inflationsmålet på två procent måste reporäntan ligga kvar på nuvarande nivå ett bra tag framöver, detta för att stödja återhämtningen.