Ekonomi

Rekordstor byggsanktionsavgift sänks

Svartbyggets sanktionsavgift var beräknad på bostadshus, men länsstyrelsen anser det vara ett komplementhus.

Det som sågs som en rekordstor byggsanktionsavgift i Tingsryd har nu upphävts av länsstyrelsen som väljer att tvinga kommunen att sänka avgiften till en summa som motsvarar den för påbörjade komplementhus utan startbesked. Fallet bygger på en husägare som kort och gott hade rivit en ladugård och ersatt den med en gäststuga, detta utan att söka rivnings- eller bygglov.

Byggsanktionsavgiften var från början satt till 85 000 kronor, och den gjorde stora rubriker i tidningarna i länet eftersom summan var så hög. Att avgiften blev så hög berodde delvis på att svartbygget mätte hela 62 kvadratmeter i byggyta, och dessutom i två plan. Delvis berodde det också på att kommunen hade definierat byggnaden som ett bostadshus och beräknat utifrån dessa tarifferna. Men den definitionen höll inte husägaren med om eftersom det redan fanns en permanentbostad på tomten, han valde därför att överklaga.

Länsstyrelsen väljer att gå på husägarens linje och konstaterar att svartbygget är en komplementbostad: ”Länsstyrelsen bedömer att den aktuella byggnaden inte är att anse som ett enbostadshus utan som en komplementsbyggnad. Detta innebär att nämnden beräknat byggsanktionsavgiften enligt en bestämmelse som inte är tillämplig i aktuellt fall."

Källa: Smp.se