Ekonomi

Regeringen vill ha reviderat bolånetak

Nästa år kan låntagare tvingas betala 25 procent i kontantinsats.

Bostadsminister Stefan Attefall tillsatte i höstas en utredningsgrupp som fick i uppgift att se över bolånetaket, detta i och med de svenska hushållens ständigt växande skuldbörda och den allt mer ansträngda ekonomiska situationen i EU. Gruppen har nu, tillsammans med Finansinspektionen, presenterat ett förslag på en reviderad variant av bolånetaket.

Många hushåll har idag en belåningsgrad som överstiger 90 procent, vilket innebär ett hot mot svensk ekonomi om situationen i EU skulle förvärras ytterligare. För att komma tillrätta med skuldberget ska taket enligt förslaget justeras från nuvarande 85 procent till 75 procent.

- Vi har sett att bolånetaket haft god inbromsningseffekt på hushållens skulder, men det har inte varit tillräckligt för att vända utvecklingen och minska skuldberget. säger finansminister Anders Borg.

Förslaget innebär att den som behöver låna till sin bostad framöver kommer att få lägga 25 procent i kontantinsats istället för de 15 procent som krävs idag.

Flera hustillverkare har redan höjt sina röster och menar att förslaget skulle vara en dödsstöt i en redan ansträngd bransch. Oppositionen går på samma linje och säger samtidigt att det skapar en försämrad möjlighet för redan utsatta grupper i samhället att skaffa bostad.

Om förslaget blir verklighet väntas det träda i kraft 1 januari nästa år.

(OBS! Detta var ett aprilskämt :))