Juridik

Regeringen upphäver en rad strandskyddsbeslut

Bygglov ena dagen, strandskydd nästa.

Bygglov ena dagen, strandskydd nästa.

Regeringen har tvingats riva upp en tredjedel av besluten om utökat strandskydd på grund av formaliafel.

En tredjedel av de beslut om utökat strandskydd som överklagats upphävs av regeringen, en stor del av dem på grund av rena formaliafel.

– I svensk rättshistoria är det här helt unikt. Jag har aldrig varit med om att statliga beslut upphävts på det här sättet och att staten inte hanterar formalia på ett bättre sätt, säger Sven Boberg, chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg, till Ekot.

Anledningen till situationen uppges vara den lag som tillkom 2009 där länsstyrelserna tvingades se över strandskydden och fatta nya beslut om de ska gälla längre än 100 meter från stranden, arbetet skulle vara klart före 1 januari förra året. Men 150 av besluten överklagades, och enligt Regeringskansliets siffror har en tredjedel av dessa beslut sedan upphävts eftersom länsstyrelserna gjort en rad fel i hanteringen. Exempelvis har de i vissa fall annonserat besluten i fel tidningar, vilket lett till att det måste rivas upp.

Att det blivit så många fel uppges delvis bero på att Naturvårdsverkets handbok. Instruktionerna för hur dessa fall ska hanteras är otydliga och länsstyrelserna har tolkat dem olika.

Konsekvenserna för tomtägarna blir stora.

– För enskilda som inte upptäcker det här så kan de plötsligt få strandskydd på sina tomter. Det finns exempel på hur man fått bygglov på sin tomt ena dagen och strandskyddsbeslut efteråt vilket innebär att man inte kan bygga och använda sin tomt. Och när väl beslutet ligger fast då gäller det. Så det är väldigt viktigt för enskilda att upptäcka de här besluten, säger Sven Boberg.