Ekonomi

Regeringen presenterar sin bostadspolitik men alliansen lämnar samarbetet

22 nya förslag, 3 av dem ser du här.

22 nya förslag, 3 av dem ser du här.

22 förslag på ändringar i bostadspolitiken, bland annat slopat tak för reavinstskatt och översyn av fler bygglovsbefriade åtgärder.

De borgerliga partierna lämnar de långgående blocköverskridande samtalen om bostadspolitiken, och därmed havererar diskussionerna. Under en presskonferens skriver de att de fyra månader långa diskussionerna som förts innebär för försiktiga förslag från regeringen för att en överenskommelse ska kunna nås. Regeringen har därför själva presenterat sina förslag idag.

Förslaget innehåller "22 steg för ökat byggande". Bland annat ska mer byggklar mark tas fram, en inventering ska ske och strandskydd och bullernivåer ses över för att fler bostäder ska kunna byggas. Ytterligare delar i förslaget är slopat tak för uppskov av reavinstskatt, förenklad kontroll av serietillverkade hus, översyn av byggreglerna, begränsning av detaljplanekravet och möjligheten att införa ännu fler bygglovsbefriade åtgärder.

– Det viktigaste är att vi kan bygga snabbare, effektivare och billigare, samt att ställa hårdare krav på kommunerna så att de börjar bygga, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Men de borgerliga partierna tycker alltså att förslagen är för försiktiga och drar för mycket åt vänster. De meddelar att de inte kommer att stoppa regeringens förslag men att de kommer att lägga fram egna förslag i höst.

- Tyvärr har regeringens egna förslag varit mycket begränsade, oftast enbart i form av mindre kraftfulla varianter av redan kända förslag från alliansen – i andra fall i rakt motsatt riktning, skriver de i en debattartikel.

Byggbranschen tycker att det är beklagligt att partierna inte lyckats nå en bostadspolitisk överenskommelse. 

- Det är något som byggföretagen har eftersökt länge. Att samtalen nu har brutit samman kommer att försvåra möjligheterna att bygga 700.000 nya bostäder till 2025. Det var ett högt satt mål redan från början, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

22 steg mot fler bostäder

1) Försäljning av statlig mark lämpad för bostadsbyggande

2) Utvärdera effekter av mer tillåtande bullervärden

3) Säkerställa att LIS-reformen får önskad effekt

4) Krav på kommunal planering för bostadsbyggande

5) Förenklad kontroll av serietillverkade hus

6) Genomgripande översyn av Boverkets byggregler

7) Utveckla översiktsplaneringen

8) Begränsning av detaljplanekravet

9) Ökad delegation till kommunstyrelse och byggnadsnämnd

10) Fler bygglovsbefriade åtgärder

11) Planeringsbesked ska kunna begäras

12) Tidsfrist för länsstyrelsens överprövning

13) Länsstyrelserna ska prioritera byggandet av permanentbostäder

14) Rätten att överklaga ett beslut om bygglov m.m. begränsas för den som inte har yttrat sig

15) Slopat tak för uppskov på reavinstskatten

16) Utveckling av hyressättningsmodellen

17) Upplåtelse i detaljplan

18) Systemet med kreditgarantier ses över

19) Utveckling av nya städer (samlad exploatering)

20) Större möjligheter för statliga bolag att bidra

21) Tryggare system för privatbostadsuthyrning

22) Förutsättningar för temporär lagstiftning bereds

Du hittar djupgående information om samtliga 22 punkter här.