Ekonomi

Räntorna på bolån förväntas sjunka

Hushållens räntor sjönk under maj månad och allt fler tror på lägre räntor framöver.

Hushållens ränteförväntningar är för närvarande de lägsta sedan maj förra året, och enligt en rapport från analysföretaget SKOP ses en särskilt stor nedgång av ränteförväntningarna på ett års sikt.

Totalt tror nu 30,3 procent på högre boräntor om 1 år vilket är en minskning med hela 9,6 procentenheter sedan undersökningen i april. Samma siffra för de som tror på lägre räntor är 19,2 procent, denna siffra har istället ökat.

– Hushållens ränteförväntningar fortsätter att sjunka inför riksbankens penningpolitiska möte i juli. Ränteförväntningarna ligger nu i en nedåtriktad trend efter den uppgång som inträffade i början av året,s äger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker. 

Samtidigt rapporterar Statistiska Centralbyrån att hushållens boräntor sjönk i maj från 2,41 procent till 2,39 procent, mestadels på grund av att räntorna på lån med bindningstid på 3 månader eller kortare minskat.