Ekonomi

Ränteavdragen kommer att trappas ned

Stigande bostadspriser behöver bromsas.

Stigande bostadspriser behöver bromsas. Foto: Marlén Eskilsson

Räkna med att svenska politiker snart kommer överens om att försöka bromsa de stigande bostadspriserna med hjälp av sänkta ränteavdrag. Experterna är överens och höjda skattintäkter lockande.

Allt fler varnar för att bostadspriserna i och kring svenska storstäder har stigit för högt. De vill hindra en fortsatt prisuppgång, för att minska problemen som uppstår den dag priserna faller.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark, Morningstar

En åtgärd som väldigt många har argumenterat för skulle vara en effektiv stoppsignal är att sänka ränteavdragen, som idag gör att 30 procent av räntan på bolån betalas av staten. Även bankföreningen har svängt och vill bromsa boprisuppgången genom att långsamt trappa ned ränteavdragen. Till och med finansminister Magdalena Andersson är intresserad.

När utbudet av bostäder växer kommer dagens prisnivåer är inte vara långsiktigt hållbara. Ett grundläggande argumentet för att bostadspriserna kommer att vända nedåt i framtiden är att Sverige är ett stort och glest befolkat land, där det med dagens prisnivåer är väldigt lönsamt att skapa infrastruktur för mycket fler bostäder. Ett annat argument är att det kommer ett generationsskifte, när den stora gruppen 40-talister som har behållit sina villor dör och arvingarna ska sälja till nästa generation barnfamiljer.

Politiskt har argumentet för ränteavdrag historiskt främst varit att det gynnar fattiga låntagare, medan kapitalägarna betalar samma 30 procent i skatt på sina ränteinkomster. Men idag har nästan alla som äger sin bostad stora bolån och precis som med barnbidraget har alla rätt till ränteavdrag. En rättighet som går till alla blir dyr för statskassan, medan höjda bostadsbidrag till människor med låg inkomst skulle kosta mindre.

Det som istället främst talar mot är många väljare troligen skulle reagera väldigt negativt och kanske byta politiskt parti till ett som lovar fortsatta ränteavdrag. Därför är politikerna väldigt försiktiga med att uttala sig positivt, trots att de ekonomiska experterna är i stort sett eniga om att åtgärden behövs.

Men bakom stängda dörrar pågår säkert förhandlingar, precis som när det gäller regler för amorteringskrav, och jag tycker det verkar väldigt troligt att en blocköverskridande grupp riksdagspartier under det närmaste året tillkännager att ränteavdragen kommer att trappas ned för att kyla av bostadsmarknaden. Om inte annat så behövs just nu ökade skatteintäkter för att