Juridik

Räknas ROT-avdraget om en annan person betalar?

Högsta förvaltningsdomstolen prövar ett ärende där en husägare fått ROT-avdrag men där pengarna sedan dragits från den andra husägarens konto.

Ett byggföretag har fått återbetalningskrav på ROT-avdraget efter att fakturan delats upp på fritidshusets två ägare, men sedan har bara ena ägaren stått för betalningen. Nu väljer byggföretaget att ta frågan hela vägen upp till högsta förvaltningsdomstolen.

Tidigare har förvaltningsrätten och kammarrätten gått på Skatteverkets linje. Deras bedömning är att betalningen måste komma direkt från köparen för att det ska räknas som en utgift, detta eftersom skattereduktionen grundar sig på detta. Men byggföretaget hoppas nu att högsta förvaltningsdomstolen ska se annorlunda på saken.

Källa: Byggvärlden