Ekonomi

Proffs tror på sänkning av reporäntan

I början av året svängde många ekonomer om och trodde att det inte skulle bli några fler sänkningar. Men nu verkar vindarna vända igen. Johan Javeus, analyschef på SEB, tror att en sänkning av reporäntan är att vänta under året. Som argument för detta räknar han upp tre anledningar för Di.se.

Den första anledningen är de långsiktiga inflationsprognoserna som skruvats ned rejält, det andra är att räntebanan nu ligger 6,5 punkter under den aktuella räntenivån och detta har tidigare signalerat sänkning, tredje och sista anledningen är den svaga ekonomiska statistiken ute i Europa.