Prisutveckling både upp och ner ute i landet

Svensk Mäklarstatistiks siffror visar att prisutvecklingen för hus och bostadsrätter både går upp och ner i februari.

Svensk Mäklarstatistiks siffror visar att prisutvecklingen för hus och bostadsrätter både går upp och ner i februari. Foto: Fastighetsbyrån.

Prisutvecklingen för hus och bostadsrätter i februari ger intryck av en ryckig marknad.

Priserna på lägenheter steg under februari månad i Stockholm visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. Siffrorna tyder på en snabb omsättning av bostäder och kanske en vändning för lägenhetspriserna generellt. Sett till riket som helhet ligger de dock oförändrade senaste månaden.

Likaså gör huspriserna. För dessa ser man dock en liten nedgång både i Stockholm och Malmö.

- Vi upplever att både köpare och säljare finns på marknaden och att de i högre utsträckning än tidigare möts och det blir affär. Dock upplever vi inte att priserna har stigit den senaste månaden utan ligger i linje med hösten och början på året. Vi ser vidare att utbudet minskat de senaste veckorna och det kommer fler spekulanter på visningar. Dock är det för tidigt att säga om det kommer att påverka priserna, säger husmäklare Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Vad man tror om marknaden framöver är att läget är något diffust. Dels påverkar amorteringskravet. Dels påverkar utbudet.

- Efter årsskiftet har många bostäder sålts på en lägre prisnivå än innan och det har gjorts väldigt mycket bostadsaffärer. Mycket som inte såldes innan nyår har gått iväg och utbudet har sjunkit avsevärt nu i början på mars. Vi har haft relativt stora förändringar på kort tid som inte alltid återspeglas i prisstatistiken. Nu när stora delar av utbudslagret sålts av blir det intressant att följa utvecklingen framåt, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Prisstatistik hus, februari 2018 

Hus 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% - 2% + 2% 3 264 000
Stor-Stockholm - 1% - 5% - 5% 5 464 000
Stor-Göteborg ± 0% - 3% - 1% 4 486 000
Stor-Malmö - 1% - 3% + 5% 3 674 000

Prisstatistik bostadsrätter, februari 2018 

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% - 3% - 5% 38 974
Centrala Stockholm + 1% - 3% - 9% 86 503
Stor-Stockholm + 1% - 2% - 7% 55 508
Centrala Göteborg ± 0% - 5% - 1% 58 274
Stor-Göteborg ± 0% - 4% - 1% 43 480
Centrala Malmö - 1% - 5% - 3% 29 954
Stor-Malmö ± 0% - 2% + 4% 27 487