Ekonomi

Prisfall på hus att vänta?

Nya analyser av bostadsmarknaden visar att lyxkåkarna blir allt mer svårsålda vilket kan vara ett tecken på kommande prisfall.

Trots positiva rapporter om ökande bostadspriser de senaste månaderna säger nu flera experter att huspriserna kan vara på väg att falla. De första tecknena är att lyxhus blivit svårsålda, och att försäljningstiderna ökar. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, säger till Di.se att ett prisfall ofta börjar i de övre skikten, för att därefter sprida sig nedåt. Ekonomiprofessor Peter Englund håller med om att tecknena finns där:

- Jag ser det här som tecken på att marknaden inom det här segmentet håller på att vika. På sikt så kommer det att påverka även andra delar av marknaden, säger han till Dagens Industri.

Argumenten till varför marknaden är avvaktande, när det kommer till det dyrare skiktet, är flera. Dels påtalas det att det fortfarande finns en oro för krasch på grund av USA:s ekonomi och ekonomin i världen överlag, dels handlar det om att säljarna har en övertro till hur bra deras boende är och därför begär överpris som köparna inte är beredda att betala.

Hans Lind påpekar dock att trots att bostadsmarknaden idag är övervärderad till omkring 20 procent, så byggs det också för få bostäder samtidigt som Sveriges ekonomi är god vilket gör att det inte är säkert att prisfallet sprider sig ner till den breda bostadsmarknaden.