Ekonomi

Priserna planade ut och nu spås lugn på bomarknaden

Förra årets sista siffror från Mäklarstatistik har publicerats ihop med tankar kring årets första månad. Så här slutade 2013.

"2013 - ett år med högtryck på bostadsmarknaden. Hög omsättning och överlag stigande priser – men med regionala variationer." Så sammanfattar Mäklarstatistik förra året. 2013 präglades av stora prisuppgångar, framför allt på bostadsrätter - priserna på bostadsrätter steg med hela elva procent. Samma siffra för huspriserna stannade på fem procent. Men nu tror mäklarna på små svängningar ett tag framöver.

- Nu i början av året blir det intressant att se hur utbud och efterfrågan utvecklas. Utbudet under januaris stora visningshelger har varit mindre än på många år medan efterfrågan har varit stark på många orter. Men det är fortfarande för tidigt att avgöra vart vi är på väg. Vi tror dock inte på några dramatiska svängningar åt något håll framöver, säger Fastighetsbyråns vd Lars-Erik Nykvist.

Senaste rapporten från Mäklarstatistik visar att priserna stannade av lite i slutet av förra året.

- I slutet på året kan man se en tendens till avmattning. I Stockholm har det fortsatt att gå upp något men i övriga delar av landet ligger priserna still eller går ner något. De höga priserna, efter årets uppgångar, verkar ha gjort köparna lite mer tveksamma och avvaktande, säger Lars-Erik Nykvist.

Statistiken visar att huspriserna stått helt stilla de senaste tre månaderna, medan bostadsrättspriserna ökade med en procent. Det är dock inget som är unikt för den tiden på året.

Sett till årsbasis har största husprisökningen skett i Västerbottens län (12 %). Kraftigast prisfall hittar du i Gotlands län (-12 %), som är ett av de 3 län som redovisar prisfall på årsbasis. Kronoberg är det enda länet som redovisar oförändrade huspriser. Nedan ser du en topplista för prisuppgång respektive prisnedgång de senaste 12 månaderna.

Störst prisuppgång (hus) 2013

  1. Västerbotten, 12 %
  2. Norrbotten, 9 %
  3. Västmanland, 8 %
  4. Örebro, 8 %
  5. Stockholm, 7 %

Störst pristapp (hus) 2013

  1. Gotland, -12 %
  2. Blekinge, -1 %
  3. Gävleborg, -1 %