Ekonomi

Priser på småhus sjönk något

Svenska småhuspriser sjönk i genomsnitt 1 procent den senaste tremånadersperioden september till november, om man jämför med föregående period juni-augusti.

I 13 av 21 län redovisas sjunkande priser under den senaste tremånadersperioden. Den största prisnedgången ser vi i Blekinge län med 9 procent, följt av Norrbotten med 7 procent. I 7 län redovisas stigande priser, medan det i ett län, Dalarna, redovisas oförändrade priser. Den största prisuppgången finns i Gotlands län med 8 procent, följt av Kalmar med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk priserna med 3 procent. 

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal köp

Medelpris i 1000tals kr

Medel-taxerings-värde i 1000tals kr

Köpe-skillings-koefficient (K/T-tal)

Procentuell förändring från föregående månad

1011

4 858

2 036

1 312

1,59

 

1012

5 197

2 073

1 335

1,59

0

1101

3 386

2 207

1 410

1,60

0

1102

3 261

2 154

1 397

1,57

‑2

1103

3 294

2 048

1 321

1,58

+1

1104

3 932

2 082

1 332

1,59

+1

1105

4 341

2 006

1 286

1,59

0

1106

5 222

2 099

1 341

1,59

0

1107

5 258

2 040

1 299

1,61

+1

1108

5 363

2 106

1 344

1,60

‑1

1109

5 833

1 984

1 276

1,59

0

1110

3 456

1 879

1 232

1,56

‑2

1111*

1 615

1 898

1 260

1,55

‑1

 Källa:SCB