Juridik

Polisanmäler kommunen för tjänstefel

Husen med hundratals fel har nu även lett till en polisanmälan mot kommunen.

Fallet med de två kraftigt felbyggda husen, där två par anser att Eda kommun bör stå ansvariga för de hundratusentals kronor som byggfelsförsäkringen inte täcker på varje hus, ska tas upp rättsligt till våren. Men nu har ena paret beslutat sig för att även polisanmäla kommunen för grovt tjänstefel.

Anmälan kommer efter att kommunens advokat uttalat sig i tv. Advokaten ska ha medgett att kommunen släppt på kontrollen vid bygget av de två husen, och detta menar paret är ett brott mot grundlagen eftersom kommunen då brustit kraftigt i sin myndighetsutövning. Detta har i sin tur lett till en polisanmälan.

Händelsen är en del i en längre tvist. Förra månaden avbröts förhandlingarna om förlikning mellan husägarna och kommunen, då ingen ansåg sig ha något ansvar. De två husen som det tvistas om var i så pass dåligt skick när de stod klara att ett av dem till och med fick rivas.

Källa: Nwt.se