Ekonomi

"Otillräcklig information om bolånemarginalerna"

Kunderna har inte fullt ut fått ta del av bankernas låga kostnader för bolån.

Efter att Finansinspektionen följt bankernas räntor och marginaler i ett år är en av slutsatserna att bankerna fortfarande behöver bli bättre på att informera kunderna om hur de beslutar om sina bolånemarginaler, någon förbättring har inte skett under året. Myndigheten, som idag har sin årliga Tillsynsdag, skriver även att de låga kostnaderna för bolånen inte tillfallit kunderna i den usträckning som skulle ha kunnat vara möjlig. 

Dessutom måste konsumentskyddet på rådgivningsmarknaden stärkas. I samband med detta konstaterande presenterar Finansinspektionen ett förslag med förbud mot provisioner som betalas ut i samband med att finansiella produkter och försäkringsavtal tecknas. Exakt hur det förslaget ser ut framgår inte, och inte heller hur bankernas information ska förbättras, men mer information uppges lämnas löpande under dagen i samband med att Tillsynsdagen fortsätter.