Osäker tillväxt på byggmarknaden

Ny studie visar på dyster utveckling för byggmarknaden.

Analysföretaget Industrifaktas senaste marknadsstudie visar att det kan dröja till 2016-2017 innan vi får se nästa konjunkturtopp inom byggandet. Rapporten visar även att bostadsbristen kommer att fortsätta förvärras och att flera tillväxtorter kommer att ha obalans på bostadsmarknaden under 2017.

"Det bromsar rörligheten på arbetsmarknaden och försvårar en återhämtning av den svenska ekonomin", skriver Industrifakta i ett pressmeddelande.

Ytterligare en slutsats i studien är att unga och äldre kommer att få svårt att klara bostadsförsörjningen, detta både när det kommer till lägenheter och när det kommer till hus. Produktionskostnaden för hus uppges ha ökat med 74 procent mellan 2001-2011, vilket i sin tur har minskat andelen hushåll som klarar av kostnaderna som en nyproduktion innebär. Kostnadsökningen för flerbostadshus under samma period uppges ligga på 55 procent.