Ekonomi

“Om rot-avdraget försämras köper vi mer svart"

Majoriteten av de 6 000 hushåll som tillfrågats ställer sig negativa till förslaget om att sänka rut- och rot-taket till förmån för slopad kommunal fastighetsavgift hos hyresrätter.

Skulle taket för rut- och rot-avdraget minska, så som en statlig utredning föreslog förra veckan, skulle svartjobben öka igen enligt svenska folket. Villaägarnas Riksförbund har frågat 6 000 hushåll hur de tror att försämrat rot-avdrag skulle påverka branschen, och hela 83 procent uppger att de tror att det skulle leda till att svartjobben ökar igen.

- Precis när vi fått en sektor som dragits med mycket svartarbete att bli vit föreslår en statlig utredning att rot- och rutavdragen ska försämras. Det är djupt olyckligt och vi kan bara hoppas att förslaget inte blir verklighet, säger Villaägarnas Riksförbunds chefekonom Daniel Liljeberg.

Förslaget togs fram som ett alternativ till hur regeringen ska kunna finansiera slopad fastighetsskatt hos hyreslägenheter, detta för att skapa en jämnare skattebalans mellan hyresrättsboende och bostadsrätts- och husägare. Men enligt majoriteten av de tillfrågade hushållen i Villaägarnas undersökning är detta ett orimligt förslag. 77 procent tror samtidigt att det skulle leda till att efterfrågan på hantverkartjänster minskar.

Även bransch- och arbetsgivarorganisation Målaremästarna har tidigare uttalat sig negativt mot förslaget.

Hela resultatet från Villaägarnas undersökningen lyder:
• 81 procent anser att nuvarande tak i rot- och rutavdragen bör vara kvar eller höjas.
• 83 procent tror att efterfrågan på svartarbete skulle öka som ett resultat av försämrade rot- och rutavdrag.
• 77 procent tror att efterfrågan på hantverkstjänster skulle minska som ett resultat av sänkta rot- och rutavdrag.
• 81 procent anser inte att det är rimligt att finansiera avskaffad fastighetsskatt för hyresbostäder genom försämrade rot- och rutavdrag.
• 86 procent anser att det är orimligt att avskaffa fastighetsskatten för hyresbostäder (idag högst 1 217 kr per lägenhet) medan fastighetsskatten för småhus (idag högst 7 112 kr per småhus) är oförändrad.

Läs mer
Utredning föreslår sänkt tak för rot och rut