Bygga nytt hus

Om lån när du ska bygga eller köpa hus

Så gott som alla som vill köpa hus behöver ta lån från banken för att finansiera husköpet.

När du bygger hus behöver du också ett lån under byggtiden, ett så kallat byggnadskreditiv.

Ett byggnadskreditiv lämnas av banken, medan både en bank och ett bolåneinstitut kan ge dig bolån.

Byggnadskreditivet är ett lån du tar från banken som betalas ut i etapper och som ska täcka byggkostnaderna under byggtiden. Med andra ord lånar du allteftersom du får fakturor. En spärrförbindelse tecknas till förmån för entreprenören eller entreprenörerna, vilket betyder att de kan få summan på fakturan spärrad av banken. Pengarna betalas ut till entreprenören när banken får en faktura, godkänd och underskriven av dig som är byggherre. Kreditivräntan ligger högre än bolåneräntan.

Byggnadskreditivet ersätts med ett annat bostadslån när huset är färdigställt, dvs när kommunen har utfärdat ett slutbevis för husbygget.

Välj sedan rätt kreditgivare. Nöj dig inte med att gå till den bank du alltid har haft för att ta byggnadskreditiv och bolån. Du ska inte heller nöja dig med att titta i dagstidningen och se vem som har lägsta bolåneräntan.

Vänd dig till flera kreditgivare och begär offerter. Det råder hård konkurrens mellan banker och bolåneinstitut idag och många av dem är villiga att förhandla. Det är inte omöjligt att det uppstår en budgivningssituation, där bankerna bjuder under varandra för att få dig som kund och du går ut som vinnare. Du behöver inte ta samma bank för bolånet som du har haft för byggnadskreditivet.

Bolånet delas ofta upp i bottenlån och dels topplån. Bottenlånet har en lägre ränta och längre löptid, jämfört med topplånet som har en högre ränta och ska betalas av snabbare. Du kan få bottenlån på upp till 75% av bostadens marknadsvärde, ibland upp till 85%. Räntan på topplånet är högre än räntan för bottenlånet. Långivaren vill ha inteckningar i fastigheten, pantbrev, som säkerhet för lånet.

Det är bra att dela upp lånen i flera delar. Du kan ha en del rörligt och flera fasta delar med olika bindningstider. Då riskerar du inte att hela lånet ska bindas om vid en tid då räntan ligger högt.