Ekonomi

Ökad tillväxttakt på lån

Under februari månad ökade tillväxttakten på hushållens lån från 4,5 procent i januari till en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Bostadslånen uppges stå för störst del av ökningen, de utgör 100 av de 119 miljarderna och har en årlig tillväxttakt på 4,7 procent enligt Statistiska Centralbyrån.

Jämfört med 2012 har tillväxttakten på lån överlag dock minskat - i fjol låg den på 5 procent under februari månad.