Ekonomi

Oförändrade huspriser på tremånadersbasis

Månadens Småhusbarometer från SCB visar på utplanande huspriser i landet som helhet.

Huspriserna har ökat fyra procent under en ettårsperiod. Men sett till de senaste tre månaderna ligger de däremot oförändrade, vilket innebär att de senaste månadernas trend med försiktigt stigande huspriser har avbrutits.

När Statistiska Centralbyrån jämför februari-april med 3-månadersperioden före kan de se att priserna på hus stigit i 10 av 21 län, och samtidigt sjunkit i 8 län. De län som toppar listan är Dalarna, Södermanland och Uppsala län som samtliga redovisar en 4-procentig ökning. I botten av listan hittar vi Östergötland som tappar lika mycket som de andra 3 ökar. 

I storstadsområdena är det endast Göteborg som redovisar stigande huspriser - uppgången där är två procent medan Malmö har en prisnedgång på en procent och Stockholm visar på stillastående priser.