Ekonomi

Oförändrade huspriser

Bostadsrättspriserna stiger men huspriserna står till.

Senaste rapporten från Mäklarstatistik visar att huspriserna är oförändrade jämfört med senaste tremånadersperioden medan bostadsrättspriserna fortsatt öka, om än bara med en procent. Totalt har bostadsrättspriserna stigit med tolv procent jämfört med samma period för ett år sedan. Sett ur ett årsperspektiv rör sig dock även huspriserna uppåt, tre procent enligt statistiken.

- Faktorer som bolånetaket och oro för hur ekonomin och arbetsmarknaden ska utvecklas påverkar bostadsmarknaden som blivit lugnare med något längre förmedlingstider. Riksbankens räntebesked och de långa bolåneräntorna har gynnat bostadsmarknaden och är bra för säljare och köpare på bostadsmarknaden. Det bidrar dessutom till lite bättre ekonomisk marginal i vardagen och ökar möjligheten för många att amortera, säger Ingrid Eiken som är vd för Mäklarsamfundet.

Kraftigast ökning för huspriserna senaste tre månaderna var det i Norrbottens län som visar en femprocentig ökning, även Blekinge med sina fyra procent ligger högt men redovisar å andra sidan en åttaprocentig nedgång när det kommer till bostadsrättspriser. Halland, Uppsala, Västmanland och Jönköping delar sistaplatsen med en minskning av huspriserna på tre procent under samma period.