Ekonomi

Offerter varierade stort i både pris och tydlighet

Granskning visar att det kan skilja 40 000 kronor på en och samma köksrenovering.

Efter klagomål från konsumenter valde Konsument Göteborg att undersöka hur mycket det kan skilja i pris på en och samma hantverkstjänt. Myndigheten tog in nio offerter på en köksrenovering, och resultatet visade att både offerternas tydlighet, utformning och själva priset, skiljde stort.

Totalt varierade priset mellan 21 600-64 000 kronor. Vissa av offerterna saknade dessutom uppgifter som kan vara viktiga vid en tvist.

– Vi har poängsatt offerterna efter tydlighet och innehåll, men kan inte hitta något samband mellan en bra offert och själva priset, säger konsumentrådgivare Paulina Daryazadeh.

Konsumentrådgivare Marcus Atterstam tror att prisskillnaden beror på att vissa hantverkare är i mindre behov av jobbet.

- Jag har svårt att tro att hantverkare räknar så olika. Jag tror mer att det handlar om att några chansar och tar ett högt pris. De har kanske redan mycket att göra och tänker att går det så går det.

Efter granskningen ger de rådet att konsumenten bör vara noggran med vilka uppgifter som står med i offerten, samt att ta in flera offerter och jämföra dem.

Detta bör finnas med i en offert:

  • Tydliga kontaktuppgifter.
  • Uppgift om att näringsidkaren har F-skatt.
  • Information om ROT-avdrag.
  • Tydlig arbetsbeskrivning. Vad ingår?
  • Tydlig materialbeskrivning. Vad ingår?
  • När arbetet ska utföras eller vara klart.