Ekonomi

Dessa nyttjar ROT och RUT

Vilka var flitigast användare av ROT och RUT 2011? Det har SCB tagit reda på.

Fler än var tionde person över 20 år i Sverige nyttjade ROT-avdraget 2011, eller drygt 920 000 personer. Det är Statistiska Centralbyrån som undersökt hur många och vilka som främst nyttjar ROT- och RUT-avdraget.

Resultatet visar att det är vanligast bland höginkomsttagare som har en lön över 400 000 kronor om året, men att även personer med en inkomst mellan 200 000-400 000 kronor nyttjar det flitigt. I förstnämnda gruppen använde 29 procent ROT-avdrag 2011 och 13 procent RUT-avdrag, i sistnämnda var samma siffror 15 respektive 5 procent. I gruppen som tjänar under 200 000 kronor nyttjade endast 6 procent ROT-avdraget 2011 och 4 procent RUT.

Analysen visar även att 410 000 personer valde att göra RUT-avdrag 2011, vilket var en ökning med 4,3 procent från året före. RUT-avdraget nyttjas främst av äldre personer, speciellt av gruppen som är över 75 år.

När det kommer till kommunerna så var det vanligast med ROT- och RUT-avdrag i Danderyd. Minst vanligt med ROT var det i Kiruna, medan det var minst vanligt med RUT i Dorotea.