Ekonomi

Nytt förslag ska ge ökad öppenhet kring bolån

Finansinspektionen har under 1,5 år redovisat bolånemarginalerna för att konsumenterna ska få en tydligare bild över bolåneräntor och kostnader, men resultatet har inte blivit vad myndigheten hoppats på. För att ytterligare öka öppenheten när det kommer till bolån föreslår de därför att bankerna själva måste bli mer öppna. Detta ska i sin tur motverka att bankerna för över kostnaderna för en stabilare finansmarknad på bolånekunderna.

I förslaget som lämnas till regeringen idag föreslår Finansinspektionen bland annat att bankerna i framtiden ska behöva motivera den ränta de erbjuder, detta genom att visa den faktiska genomsnittliga bolåneräntan och även bankens kostnader för bolån. Banken ska också berätta om andra faktorer som påverkar räntan, samt redovisa kostnader för de tjänster som ger rabatt. Kunden ska i slutändan hamna i ett välinformerat läge där de kan göra ett kunskapsbaserat val.