Juridik, Ekonomi

Nytt förslag: Bygglovsbefria solceller och solfångare

Solceller på tak.

Solceller på tak.

Regeringen vill ta bort tillståndskravet för solceller och solfångare.

Idag föreslår regeringen att det inte längre ska behövas bygglov för att montera solceller eller solfångare på hustaket. Tanken med förslaget är att det ska underlätta omställningen till förnybar el.

- De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Tanken är att det ska vara tillståndsfritt att montera solceller och solfångare i detaljplanerade områden så länge dessa följer byggnadens form.

Lagrådsremissen är en del i det pågående arbetet med att förenkla byggreglerna och effektivisera systemet.