Ekonomi

Ny rekommendation för amortering av bolån

Bankföreningen vill minska hushållens ekonomiska sårbarhet och sänker därför rekommendationen för amortering.

I våras sänktes amorteringsrekommendationen från 75 till 70 procent. Nu sänks den igen.

Bankföreningen meddelade igår eftermiddag att de kommer att rekommendera att det ska amorteras på samtliga nya bolån som överstiger hälften av bostadens värde. Med andra ord sänks rekommendationen till 50 procent.

– Vi vill verka för att det i en sund privatekonomi ska vara naturligt för låntagare att betala av på sina bolån för att därigenom minska sin ekonomiska sårbarhet. Många hushåll bygger inte upp den buffert som kan vara nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Därför kommer vi att gå ett steg till så att fler bolånetagare amorterar på sina lån, säger Thomas Östros som är vd för Svenska Bankföreningen.