Ny regel kan ge höjda avgifter i bostadsrätter

Statliga Bokföringsnämnden konstaterar att progressiva avskrivningar inte är godkända, vilket kan ge kraftigt höjda avgifter.

Framöver tillåts bara linjär avskrivning för bostadsrättsföreningar vilket kan innebära höjda avgifter. Det är Statliga Bokföringsnämnden som klargjort att progressiva avskrivningar inte är godkända, med andra ord tillåts inte avskrivningar som blir större med åren, en metod som tidigare har använts av många föreningar av ekonomiska skäl.

"Det har framkommit att BFN:s vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Mot bakgrund av detta och de regelverk bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken. Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod", skriver Statliga Bokföringsnämnden.

Konsekvensen av detta är att avgifterna antingen kan komma att chockhöjas, eller att föreningarna går med förlust. I nybyggda bostadsrätter talas det om höjningar på uppemot 30 procent. Väljer föreningen att inte följa det nya regelverket kan styrelsen istället inte ges ansvarsfrihet.