Ekonomi

Nu tror vi på svalare bomarknad

Boprisindikatorn visar att trendbrottet med en växande grupp som tror på fallande priser håller i sig, och att de flesta hushållen tror på låg ränta framöver.

Priserna på bostadsmarknaden kommer inte att fortsätta stiga i samma takt som tidigare, det tror i alla fall inte svenska hushåll. För andra månaden i rad säger resultatet från SEB:s Boprisindikator, som visar skillnaden mellan de som tror på stigande och de som tror på fallande priser, att en allt större grupp istället tror på fallande priser - indikatorn gick från 49 till 47. Dock är de som tror på stigande priser fortfarande i majoritet procentuellt sett.

- Boprisindikatorn ligger fortfarande på en hög nivå men de senaste två månaderna indikerar ändå ett trendbrott nedåt. Det kan bero på den pågående diskussionen om fler regleringar av lånemarknaden eller den ökande mediala uppmärksamheten kring bopriserna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

När det kommer till räntorna så planerar endast 5 procent av de tillfrågade att binda sin boränta. Majoriteten tror att reporäntan kommer att ligga på 0,85 procent om ett år, och en klar majoritet väljer rörlig ränta.

- Hushållen gör samma bedömning som både Riksbanken och marknaden, att räntorna kommer att förbli låga, säger Jens Magnusson.