Ekonomi

Nu tror vi på stigande huspriser igen

Från att ha fallit i ett par månaders tid har kurvan nu svängt om, nu tror vi på stigande huspriser igen.

Året har inletts med en svikande tilltro till de nuvarande hus- och bostadsrättspriserna. Men denna månaden vände det, SEB:s Boprisindikator visar att 66 procent nu tror på stigande bostadspriser jämfört med förra månadens 61 procent - och andelen som tror på fallande priser har minskat från 14 procent till 12 procent. 

- Boprisindikatorn stiger kraftigt och är nu på sin högsta nivå sedan rekordåret 2007. Förklaringen  ligger nog huvudsakligen i höjda disponibla inkomster, en bra börsutveckling och positiva signaler om ekonomin i allmänhet, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Undersökningen visar även att vi tror på fortsatt låg reporänta, majoriteten tror att reporäntan kommer att ligga på 0,88 procent om ett år. Endast 4 procent planerar att binda sina bolån inom den kommande 3-månadersperioden.