Nu bygger vi mer igen

Påbörjade lägenheter 1:a halvåret 2004–2014

Påbörjade lägenheter 1:a halvåret 2004–2014

En färsk rapport från SCB visar att allt fler vågar sig på att bygga nytt.

Husbyggandet börjar ta fart ordentligt i Sverige igen. Senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar att det påbörjades elva procent fler småhus under första halvåret i år än under samma period förra året. Kurvan pekar inte lika starkt uppåt som den för flerbostadshus, men det är en klar förbättring sett till senaste årens tapp.

Hittills i år har det påbörjats 3 550 hus. Prognosen från organisationen Trä- och möbelföretagen justerades upp till 7 000 för året 2014, och sett till utvecklingen så här långt ser den ut att stämma bra.

- Det vi ser nu är en fortsättning på det trendskifte som vi endast med förstoringsglas kunde skönja i höstas. Efterfrågan är betydligt större än för ett år sedan, och står sig trenden i några år till har vi en stabilare bransch med utvecklingspotential, konstaterade TMF:s Gustaf Edgren i samband med att prognosen justerades upp.