Ekonomi

Notis: Osäker ekonomisk framtid men oförändrad reporänta

Den osäkra ekonomin gör att prognoserna blir kortare än normalt och så även besluten, men reporäntan ligger fortsatt oförändrad.

Reporäntan ligger fortsatt oförändrad efter senaste riksbankmötet, och enligt rapporten bör inte alltför stor vikt fästas vid reporäntebanan och inflationmålet på två procent framöver - istället bör omvärlden hållas under uppsikt och snabba justeringar införas vid behov.

Rapporten berättar också att Stefan Ingves känner sig osäker på den ekonomiska utvecklingen framöver. Den treåriga prognosen blir därför svår att ta fram och istället handlar det om prognoser på sex månader upp till ett år som i första hand får ligga till grund för framtida beslut.