Ekonomi

Myndighet positiva till förslag om entreprenörsansvar

Anna1984:s altanbygge. I detta fallet anlitades ingen byggentreprenör.

Anna1984:s altanbygge. I detta fallet anlitades ingen byggentreprenör. Foto: Anna1984.

Framöver kan det komma att läggas större ansvar på huvudentreprenören när underentreprenörer missköter löneutbetalningar till sina bygganställda.

Byggföretag som anlitar underentreprenörer som missköter sina anställdas löner kan komma att bli ansvarig för uteblivna löneutbetalningar. Det är regeringen som föreslår att man inför ett huvudentreprenörsansvar.

Konkurrensverket meddelade nyligen att de ställer sig positiva till förslaget.

- Det nuvarande förslaget för hur ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen ska införas är det bästa av de tre som hittills har remitterats. Skälet är att det nu görs tydligt att det efter arbetsgivaren är entreprenören närmast i kedjan som i första hand får ta entreprenörsansvaret, skriver Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Förslaget lyder att det i första hand blir den som anlitat underentreprenören som missköter sig som har ansvar för att utbetalningen sker. Missköter även denna sig är det huvudentreprenören som har ansvaret. Förslaget gäller både utstationerade arbetstagare och arbetstagare anställda i Sverige.