Mer positiv syn på husmarknaden

Mer positiv syn på husmarknaden

Foto: Marlén Eskilsson.

Färre tror på sjunkande huspriser enligt två av varandra oberoende undersökningar.

Huspriserna har varit instabila en tid, delvis på grund av avvaktande köpare med en dyster syn på bomarknaden. Men nu verkar allt fler tro på stigande priser framöver igen. Dels vände SEB:s Boprisindikator uppåt i juli, dels visar Hemnets undersökning att de som tror på sjunkande priser utgör den lägsta siffran sedan september förra året.

- Det som kan ha påverkat tidigare i år var en del nyheter om konkurser i byggbranschen, men det faktum att det varit ganska lugnt kan ha gjort att färre blir pessimistiska, säger Hemnets talesperson Staffan Tell.

Det kan dock svänga fort. I september förra året var majoriteten positiva till fortsatta prisuppgångar, men på bara en månad vände det till motsatt förhållande.

Staffan Tell tror vidare att utbudet kommer att öka nu under hösten.

- Nu går vi in i en period där vi kan förvänta oss att utbudet kommer stiga kraftigt säsongsmässigt. Det var ju ungefär den här perioden förra året som vi såg att det började stiga mycket kraftigt ur ett historiskt perspektiv, säger Staffan Tell.

Dåligt utbud är en faktor som kan pressa priserna uppåt, medan en mer balanserad nivå mellan tillgång och efterfrågan gör att prisuppgången blir mer dämpad.