Mer pengar för snabbt bredband på landsbygden

Nästa år kommer mer pengar märkta snabbt bredband att delas ut i de olika länen, eftersom den ekonomiska satsning som gjordes för perioden 2012-2014 redan är slut.

Regeringen satsar ytterligare 600 miljoner kronor för utbyggnad av snabbare bredband på landsbygden under 2013 och 2014, pengar som du kan gå ihop med grannarna och ansöka om. Med snabbt bredband avses minst 100 megabit per sekund.

Enligt Ekot har regeringen har sett att behovet finns eftersom de 495 miljoner kronor de avsatte för 2012-2014 redan är slut i många län, och ansökningarna hamnar på hög i väntan på nya. Totalt uppges den nya summan räcka till cirka 30 000 hushåll.

År 2020 är målet att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till snabbt bredband.