Ekonomi

Medelpriset på småhus ökar

Statistiska Centralbyråns Småhusbarometer är här och den visar att priserna sakta är på väg uppåt igen.

Sett till årsbasis har medelpriset för hus sjunkit med en procent. Men tittar vi istället på den senaste tremånadersperioden som Statistiska Centralbyrån tagit fram siffror för så har medelpriset på hus ökat med tre procent mellan juni till augusti. Medelpriset ligger just nu på 2,1 miljoner kronor.

Störst ökning var det i Uppsala och Blekinge, där steg priserna med sju respektive åtta procent. I Stockholm, Göteborg och Malmö ökade priserna med tre, fyra och två procent.

Småhusbarometern visar även att priserna steg i 18 av landets 21 län mellan de två senaste 3-månadersperioderna samt att de inte minskade i ett enda län. Däremot sjunk de i 11 av 21 län om du jämför med samma period förra året. Nedan ser du prisförändringarna landet runt både för senaste 3-månadersperioden och på årsbasis.

Småhusbarometern