Ekonomi

Måste betala vite för att kunna sälja huset

Sotenäs kommun har regler som säger att köparna av deras tomter inte får sälja på 10 år.

Sotenäs kommun har regler som säger att köparna av deras tomter inte får sälja på 10 år.

En skilsmässa gör att ett par måste sälja sitt hus, men då träder ett vite i kraft från kommunen.

Ett par i Bohuslän har fått ett vite på 625 000 kronor från kommunen på grund av att de säljer sitt hus. Paret, som ska skiljas, har inte råd att bo kvar enligt banken och kan heller inte hyra ut huset eftersom de då inte har råd att skaffa nya boenden. Men den som köper en tomt från Sotenäs kommun förbinder sig att bo kvar i minst 10 år för att kommunen ska förhindra spekulationsköp. Paret har bara bott där i åtta år.

– Det är väldigt känslomässigt och jobbigt med skilsmässan. Och så ska man sälja och hitta ett nytt boende. Sen ska man dessutom betala ett straff på mer än en halv miljon kronor – det är mer än två årslöner – bara för att göra det lite jävligare, säger Dan som egentligen heter något annat men vill vara anonym.

Paret var dock medvetna om villkoren när de köpte tomten från kommunen, och vitet motsvarar det belopp som paret ursprungligen fick betala för den. Eftersom priserna stigit kommer de heller inte att gå med förlust. Men de hade önskat att kommunen kunde se på deras situation med lite blidare ögon eftersom det finns ett kryphål som säger att man under särskilda omständigheter kan få undantag från vite. Det gör kommunen dock inte.

– Synnerliga skäl är i princip om det inträffar ett dödsfall eller liknande. Det är väldigt sällan man har tillämpat något sådant, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson.

Vitet går att dra av mot vinstskatten. Det innebär att paret missar 487 500 kronor genom att sälja två år "för tidigt".

Källa: Bohusläningen