Många vill byta boende men kan inte

Hälften i storstadsområdena vill byta boende men kan inte.

Om möjligheterna funnits hade hälften av de boende i storstadsområdena bytt boende, detta visar en undersökning som United Minds genomfört å NCC:s vägnar. Siffran ökar ytterligare när man frågar personer mellan 18-25 år, då uppger 2/3 att de inte är nöjda med det boende de har.

De tillfrågade anger främst två anledningar som påverkar deras möjlighet att flytta, dels handlar det om dåligt utbud av bostäder, dels om de höga priserna. Därför väljer många att stanna kvar.

Tidigare undersökningar, av bland annat Villaägarnas riksförbund, visar att även flyttskatterna gör att många drar sig för att byta boende.

Skulle de kunna flytta är det främst tillgång till bra kollektivtrafik som styr områdesvalet, även om hela 40 procent uppger att de kan tänka sig att skaffa en ny bostad i deras nuvarande närområde. Andra viktiga faktorer för valet är att bostaden ligger i ett lugnt läge med närhet till naturområden, matbutiker och vård. Inuti bör den vara välplanera och den får gärna ha en terass eller en balkong.