Många tycker nyproduktion är för dyrt

Många tycker nyproduktion är för dyrt

Foto: Creative Commons.

Mäklarföretag har undersökt vad vi tycker om nyproduktioner.

Många svenskar tycker att nyproduktion är både bekvämt och praktiskt, men för dyrt för att det ska vara av intresse - detta visar en undersökning som analysföretaget Novus har gjort för Fastighetsbyrån.

Ungefär varannan person kan fortfarande tänka sig att köpa en nyproduktion. För ett år sedan var den gruppen dock i majoritet. Minskningen tros bero på de ändrade marknadsförhållandena.

- Affärsmodellen, att binda sig flera år innan inflyttning, är svår när det finns en osäkerhet kring utvecklingen på marknaden. Och konsumenternas inställning har förändrats relativt snabbt. Målgruppen för nyproduktion har oftast inte akut behov av att byta bostad och många väljer nu att inte flytta. Konsekvensen blir minskat byggande vilket är väldigt olyckligt, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Det som de flesta finner positivt med nyproduktion är att de anser det vara bekvämt, praktiskt, hållbart och klimatsmart. På listan med negativa aspekter kommer prislappen, att den ofta är opersonlig samt att det är svårt att bedöma boendets kostnader och framtida ekonomi.

De sista månaderna är det flera tillverkare av nyproduktioner som valt att göra om bostadsformen, sänka priserna, ändra affärsmodell eller helt enkelt lägga sina projekt på vila. Detta eftersom försäljningen har minskat i samband med att priserna stagnerat - och till viss del sjunkit - på bostadsmarknaden överlag.

58 procent av de tillfrågade i undersökningen anger att de ser mer negativt på marknaden för nyproduktion nu än för ett år sedan.