Ekonomi

Många är positiva till prisnedgångarna

Hushållen räds inte prisnedgångar.

Hushållen räds inte prisnedgångar. Foto: Fastighetsbyrån.

Priserna på bostadsmarknaden har bromsat in och i många fall sjunkit, men det gör inget menar hushållen.

Priserna på bostadsrätter har sjunkit, och priserna på hus har bromsat in. Men enligt en undersökning som Fastighetsbyrån låtit genomföra är majoriteten av hushållen positiva till prisförändringarna. 

Majoriteten är dock knapp. 36 procent svarar att de ser positivt på de sjunkande priserna, medan 31 procent är negativa.

- Ofta beskrivs utvecklingen i negativa ordalag med dramatiska rubriker. Nu kan vi dock se att den största gruppen svenskar är positiva kring prisnedgången. Det gäller naturligtvis de som får det lättare att komma in på marknaden men även en relativt stor grupp som ser bättre möjligheter att byta upp sig, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Bland de som är positiva anger de flesta att det gör att det blir billigare för dem att köpa sin första bostad. Bland de som är negativa handlar det främst om att de inte vill att värdet på deras bostad sjunker. 

34 procent anger att de inte bryr sig om prisutvecklingen.

Resultat – Hur ser du på att bostadspriserna i Sverige sjunker?

  • Positivt, då det blir billigare att köpa min första bostad – 20 %
  • Positivt, då det blir billigare att byta till en större eller bättre bostad – 16 %
  • Negativt då värdet på min bostad sjunker och jag får lägre vinst om jag skulle sälja – 22 %
  • Negativt, då värdet på min bostad sjunker och jag får lägre kontantinsats till nästa bostad – 6 %
  • Negativt, eftersom jag då inte kan öka min belåning på bostaden för renovering eller kapitalvaror – 3 %
  • Jag bryr min inte om prisutvecklingen på bostaden – 34 %