Ekonomi

Mäklarstatistik: Priserna ökade på både hus och lägenheter 2014

2014 präglades av snabba bostadsaffärer, hög efterfrågan och stigande priser.

Senaste rapporten från Mäklarstatistik visar att både hus- och lägenhetspriserna ökade rejält under förra året, och att även fritidshus blev dyrare. Totalt steg priserna på hus och lägenheter med nio procent, samtidigt som fritidshuspriserna ökade med fem procent. 

- När vi nu avslutar 2014 ser vi att villor och bostadsrätter totalt sett har stigit lika mycket. Det är en stor skillnad mot utvecklingen 2012 och 2013 då bostadsrätter ökat mer än dubbelt så mycket som hus sett till riksnivå, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Han tycker också att det är anmärkningsvärt att permanentbostäder fortsätter att öka med sådana tal samtidigt som konsumentprisindex är oförändrat under året.

- Bostadsrätternas ökning på 9 procent överträffas bara av 2013 då dessa gick upp 11 procent, säger han.

Statistiken för 2014 visar också att bostadsaffärerna går cirka 20 procent snabbare än vad de gjort tidigare. Enligt Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet, har detta medfört att utbudet uppfattats som ovanligt litet under året. Det är också dessa delar som, tillsammans med en stark efterfrågan, drivit upp priserna.

- Liksom tidigare kan vi iaktta en starkare prisutveckling i Stockholm- och Göteborgsområdet än för Malmö, speciellt på husmarknaden där skillnaderna är störst. Hus i Stor-Stockholm ökade med 12 procent och i Stor-Göteborg 8 procent. Detta medan Stor-Malmös hus landar på +2 procent. Skillnaderna finns även på bostadsrättsmarknaden men är mindre, säger Per-Arne Sandegren.