Ekonomi

Mäklarstatistik: Priserna fortsätter stadigt uppåt

Huspriserna fortsätter att öka men sett till enbart senaste månaden är de oförändrade.

Senaste rapporten från Mäklarstatistik är här och den visar på en fortsatt stadig uppgång av såväl hus- som bostadsrättspriserna. Som väntat stiger dock bostadsrättspriserna i en högre takt. 

Huspriserna har under de senaste tre månaderna ökat med en procent, men sett till enbart senaste månaden är de oförändrade. Jämfört vi istället med samma period förra året har de stigit med fem procent. Mest ökar de i Västernorrland och Blekinge, där syns en sexprocentig ökning senaste tre månaderna. I Stockholm syns en treprocentig ökning, medan Skåne backar två procent och Västra Götalands priser ligger kvar oförändrade. I Örebro, som befinner sig på andra sidan av skalan, har de istället sjunkit fyra procent.

Bostadsrättspriserna har å andra sidan, under en tremånadersperiod, stuckit iväg hela elva procent, respektive fyra procent sett till senaste månaden. Det är framför allt priserna i Stockholm som påverkar statistiken.

- Vi ser en stark prisutveckling på bostadsrätter med ökningstal som har förstärkts den senaste tremånadersperioden. Det finns ett slags Stockholmseffekt eftersom priserna i Stockholm är påtagligt högre än i riket, och när det säljs fler bostäder där så påverkar det statistiken för riket som helhet, säger Ingrid Eiken som är vd för Mäklarsamfundet.