Ekonomi

Mäklarstatistik: Huspriserna stiger

Huspriserna stiger både på årsbasis och mellan de två senaste kvartalen.

Statistiska Centralbyråns, SCB, kvartalsrapport visade på oförändrade huspriser på riksnivå, men Mäklarstatistiks siffror visar istället en 2-procentig uppgång mellan de två senaste kvartalen.

Rapporterna brukar vanligen gå mer hand i hand, men siffrorna kan differentiera eftersom de har olika utgångspunkt när de mäter. Svensk Mäklarstatistik baserar sina siffror på 80 procent av alla försäljningar som sker via mäklare hos Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundets övriga medlemmar samt FMF. SCB:s småhusbarometer räknar in alla försäljningar, oavsett om en mäklare varit inblandad eller ej, och redovisas efter tidpunkten för köpebrevet.

Den färska rapporten från Mäklarstatistik visar att priserna ökade mest i Jämtland, de steg med totalt 16 procent vilket är en bra bit mer än 2:an på listan, Gotland, som ökade med 9 procent. Blekinge redovisar kvartalets kraftigaste prisfall med sina -6 procent. Utöver Blekinge är det bara ett län till som har ett prisfall och det är Västerbotten, där backade priserna med 5 procent.

- Det är fortsatt litet utbud på marknaden vilket sannolikt har lett till den prisutveckling vi ser. Vi förväntar oss att utbudet kommer att öka, framförallt på villa och fritidshus, säger Pasha Sabouri som är ordföranden för Fastighetsmäklarförbundet.

På årsbasis rapporterar Svensk Mäklarstatisk en 5-procentig ökning senaste kvartalet, vilket ligger relativt nära SCB:s rapporterade 4-procentiga ökning.