Ekonomi

Mäklarstatistik: Bostadsrätter upp, huspriser oförändrade

Huspriserna står fortsatt still både sett till senaste månaden och sett till senaste tremånadersperioden. Bostadsrättspriserna har däremot behållit sin uppåtgående kurva och mäter en procent upp senaste månaden samt tre procent upp över en tremånadersperiod.

- Trots prisökningarna har vi överlag en relativt lugn och balanserad marknad just nu, även om det som vanligt finns stora lokala skillnader. Att priserna inte rusar eller rasar ger en förutsägbarhet som är bra både för köpare och säljare. Utbud och efterfrågan kan ändras relativt snabbt men vi tror att det kommer fortsätta ungefär på samma sätt, med små prisförändringar, även framöver under våren, säger Lars-Erik Nykvist som är vd för Fastighetsbyrån.

Han påpekar också att utbudet är betydligt mindre idag jämfört med samma period förra året och att bostadsrätter i storstäderna stuckit iväg ordentligt prismässigt. I Stockholm har de exempelvis ökat med 10 procent jämfört med samma period förra året. I Västra Götalands län är samma siffra hela 15 procent.